หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

งานเคเบิ้ลใต้ดินระบบไฟฟ้า Root แรก. บนเส้นถนน ทิตโย. จ.นครพนม

งานเคเบิ้ลใต้ดินระบบไฟฟ้า Root แรก. บนเส้นถนน ทิตโย.  จ.นครพนม

เริ่มงานเคเบิ้ลใต้ดินระบบไฟฟ้า รุทแรก. บนเส้นถนน ทิตโย.  จ.นครพนม  โดยทีมงานชุดการเจาะด้วยเครื่อง HDD ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โดย ทีมงาน www.Power-e.co.th. www.true-property.com.  

bkk office 02-9449947. member of PEA.  SMART Engineering Service.

Tags :

 
  
view