หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

บริการรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดิน HDD

บริการรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดิน HDD

NEW !   ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดินใน
แนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD) ในระะบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร PEA,MEA  

การขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (HDD) นั้น เป็นวิธีการหนึ่งในการวางท่อใต้ดิน โดยทวั่ ไปแล้ว
วิธีการวางท่อแบบ HDD จะถูกนำมาใช้ เมือไม่สามารถทำการวางท่อโดยวิธีการเปิดหน้าดิน (Open-cut) ได้ เนืองจากมี
ข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น เส้นทางการวางท่อผ่านสิ่งกีดขวาง บริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย แม่นำ หรือ ถนนหนทาง ซึ่ง หากจะใช้
วิธีการวางท่อแบบ Open-cut ก็จะก่อให้เกิดความยากลำบากและจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัย หรือผู้สัญจรไปมาบนเส้นทางที่
จะมีการวางท่อ ในขณะที่การวางท่อผ่าน คูคลอง หรือ แม่นำ นัน จะไม่สามารถใช้วิธีการแบบ Open-cut ได้ รับเจาะHDD ทั่วประเทศโดยทีมงานมืออาชีพ

บริษัทในเครือ :  Power E Corporation Co.,Ltd. ,  ภูปายกังหันลมและโซล่าเซลผลิตไฟฟ้า EPC :จำหน่ายและนำเข้าและติดตั้งงานระบบ พลังงานทดแทน   

กังหันลมผลิตไฟฟ้า ,โซล่าเซลผลิตไฟฟ้า , Grid Connected Systm , Solar Farm  Solar Rooftop , Wind Farm ,Solar Street Light, ระบบจำหน่าย แรงสูง แรงต่ำ

เคเบิ้ลใต้ดิน  22, 115 KV   ,Sub Station 

Address :  อาคารGreen Shop  4ชั้น :  56/145 ซอย นวมินทร์ 70 แยก 9-10   แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กทม   10240 
สำนักงานใหญ่
Mobile: 02-9449947,02-086-1163 ,096-165-1678, 086-468-6057,  02-000-3949 , Fax: 02-5194899

E-mail :    info@true-property.com    suriyawut.p@true-property.com  condo_dd@hotmail.com,phupai.park@gmail.com


Tags :

 
  
view