หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

เริ่มงาน ระบบจำหน่ายสายส่ง เคเบิ้ลใต้ดิน HDD แรงสูง และแรงต่ำ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร

เริ่มงาน ระบบจำหน่ายสายส่ง เคเบิ้ลใต้ดิน HDD แรงสูง และแรงต่ำ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร

เริ่มงาน ระบบจำหน่ายสายส่ง เคเบิ้ลใต้ดิน HDD แรงสูง และแรงต่ำ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร

กองบริการวิศวกรรม กฟภ ทีมงานร่วมกับ กฟภ น2 และ ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมTest ผลดินเพื่อเข้าLab ตามมาตรฐาน กฟภ กรมทางหลวงก่อน ลงมือ HDD ต่อไป

ด้วยทีมงานและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในสายงาน By. True Property & Power e .

 www.power-e.co.th. www.true-property.comwww.wind-Solarcell.com. 

Office bkk :02:9449947 สาขาภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ 081-9669144.

Tags :

 
  
view