หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้   การกำกับดูแลกิจการที่ดี   ข่าวสารและกิจกรรม

งาน OM & PM Cleaning PV 2016 ทำสัญญากับ บริษัท สมภูมิ โซล่า จำกัด Solar Farm 1MW จ.หนองคาย

งาน OM & PM Cleaning PV 2016 ทำสัญญากับ บริษัท สมภูมิ โซล่า จำกัด Solar Farm 1MW  จ.หนองคาย

งาน OM & PM  Cleaning PV 2016  ทำสัญญากับ  บริษัท สมภูมิ โซล่า จำกัด  Solar Farm 1MW   จ.หนองคาย   และ บริษัท ซี อาร์ โซล่า  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  Solar Farm 1 MW

บางครั้งการประเมินสถานการณ์ก่อนปฏิบัติงานก้อสำคัญนะครับทีมงานเน้นเรื่อง Safety&PPE ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเจอฝน พื้นน้ำขัง. อุปสรรคต่างๆ

จนทีมงานแน่ใจว่าลงมือปฏิบัติได้แล้ว ควบคุมงานโดย วิศวกรไฟฟ้า และพลังงาน และ จป. วิชาชีพ ในการ OM & PM. Yearly.

By. EPC   www.power-e.co.th. www.wind-Solarcell.com  office bkk :02-9449947 , e-mail:powere.corporation@gmail.com , condo_dd@hotmail.com

Tags :

 
  
view