หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

Solar Grid conect system 6kw พร้อมMonitoring system ABB สจล. วิทยาเขตชุมพร

Solar Grid conect system 6kw พร้อมMonitoring system ABB สจล. วิทยาเขตชุมพร

อีกหนึ่งโครงการที่ภาคภูมิใจ Solar Grid conect system 6kw พร้อมMonitoring system ABB ขอบพระคุณท่าน รศ. ดร. สมยศ รองคณบดี สจล. ที่มอบหมายให้เราออกแบบ และติดตั้งงานระบบเพื่อการศึกษา นศ. วิศวะและรักษ์พลังงานสะอาด ณ ตึกอธิการบดี. สจล. วิทยาเขตชุมพร By. EPC. Phupai Green Energy. ในเครือ PowerE Corporation Co,.Ltd. Office BKK 02-9449947.

Product BY   :  Inverter   

Tags :

 
  
view