หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

Solar PV Rooftop 100kw Mission hill golf resort and spa .Phuket

Solar PV Rooftop 100kw Mission hill golf resort and spa .Phuket

บริษัทเราใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ อากาศยาน โดรน บริการบินสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง และหลังติดตั้ง ตรวจงาน  ภาพถ่ายมุมสูง   หลังคา โครงการ solar เสรี และโครงการอื่นๆ. จัดไปครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดลองบินสำรวจจุดติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โรงงาน อาคารที่พัก และงานระบบจำหน่ายบินตรวจการติดตั้งแขวนลูกถ้วย หม้อแปลงและระบบสายส่ง 115 22 kv สามารถบินตรวจงาน ส่งมอบงานในสายงาน กองบริการ ระบบจำหน่าย กฟภ กฟน เก็บภาพมุมกว้างทำให้ง่ายต่อการใช้งาน. EPC. Phupai GReen Energy. และ. True property service co,.ltd. และ power e corporation co,.ltd. Office BKK 02-9449947.

อีกหนึ่งงานที่เราภูมิใจ   "บริษัทคนไทยที่ติดตั้งพลังงานสีเขียวเพื่อคนไทย"

Date Installation   7-30 MAY  , 2015 .

 

Designed and Installation System by  : Power E Corporation Co.,Ltd  and   Phupai Green Energy !

Owner by : 

 

NEW !  งานติดตั้ง Solar Rooftop 50, 100 kw .
@ Phupket   .   Mission hill golf resort and spa .

บริษัทเราใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ อากาศยาน โดรน บริการบินสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง และหลังติดตั้ง ตรวจงาน  ภาพถ่ายมุมสูง   หลังคา โครงการ solar เสรี และโครงการอื่นๆ. จัดไปครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดลองบินสำรวจจุดติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โรงงาน อาคารที่พัก และงานระบบจำหน่ายบินตรวจการติดตั้งแขวนลูกถ้วย หม้อแปลงและระบบสายส่ง 115 22 kv สามารถบินตรวจงาน ส่งมอบงานในสายงาน กองบริการ ระบบจำหน่าย กฟภ กฟน เก็บภาพมุมกว้างทำให้ง่ายต่อการใช้งาน. EPC. Phupai GReen Energy. และ. True property service co,.ltd. และ power e corporation co,.ltd. Office BKK 02-9449947.

 

  


Tags :

 
  
view