หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

เริ่มงานขยายเขตระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน HDD และเหนือดิน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ศูนย์ราชการ อาคารสำนักงาน กกต จ.ลำปาง.

เริ่มงานขยายเขตระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน HDD และเหนือดิน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ศูนย์ราชการ อาคารสำนักงาน กกต จ.ลำปาง.

ประชุมร่วมกับผู้บริหารโครงการเริ่มงานขยายเขตระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน HDD และเหนือดิน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ศูนย์ราชการ อาคารสำนักงาน กกต จ.ลำปาง. โดย กองวิศวกรรมระบบจำหน่าย กฟภ. บริหารจัดการโครงการ By. True Property Service co,.Ltd. และ บริษัทในเครือ Power e corporation co,.ltd.

 www.true-property.com. www.power-e.co.th office BKK 02-9449947.

Tags :

 
  
view