หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

งานก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน ของบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด ต.บ้านวังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

งานก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน ของบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด ต.บ้านวังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

คืบหน้าโครงการ. งานวางบ่อMH ,ดันท่อด้วยเครื่อง HDD ระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินด้วยเครื่องมือและทีมงานที่ทันสมัยและมีประสบการณ์ในสายงานระบบจำหน่าย ขอบคุณทีมงานและ

กฟภ กองบริการระบบจำหน่าย ที่ไว้วางใจบริษัทฯ 
1. งานก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน ของบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด ต.บ้านวังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

2..งานก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินของบริษัท เวิลด์เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

SMART Engineering Service BY : True Property Service co.,Ltd, และ EPC Power E Corporation Co,.Ltd. www.power-e.co.th. Office: BKK 02-9449947.ในเครือ Phupai Green Energy, True Property.ด้วยทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายงานระบบพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ และ AEC ครับ Office BKK : 02-9449947. www.power-e.co.th ในเครือ ,www.wind-solarcell.com www.true-property.com

Tags :

 
  
view