หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

EPC: Cleaning PV. & Yearly Maintenance system. Solar farm 2.5 MW. By Power e Corporation CO,.Ltd. ในเครือ Phupai Green Energy.

EPC: Cleaning PV. & Yearly Maintenance system. Solar farm 2.5 MW. By Power e Corporation CO,.Ltd. ในเครือ Phupai Green Energy.

เรียบร้อยกับภารกิจSolar man .หน่วยงานที่มีใจรักษ์พลังงานสีเขียวและเป็นทีมงานหนึ่งที่จะสร้างและดูแลพื้นที่พลังงานสีเขียวให้กับโลกใบนี้ต่อไป. . ทีมงานเราลุยครับช่วงนี้หน้าฝนค่อยยังชั่วครับในการปฏิบัติงานและ หลังจากทำความสะอาดไปแล้วและที่ฝุ่นเกาะจับหนาแน่นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงจำเป็นต้องMA& Cleaning PV ตามแผนงานตลอดเวลาครับ จบPart นี้ ตรวจติดตามและInspector DC AC MDB TR. Combiner box system plant ตอครับโดยวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรพลังงานในสายงานระบบ
EPC: Cleaning PV. & Yearly Maintenance system. Solar farm 2.5 MW. By Power e Corporation CO,.Ltd. ในเครือ Phupai Green Energy. Officewww.wind-solarcell.com. BKK : 02:9449947 .
ขอบพระคุณผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในกลุ่มIFEC นะครับที่ให้ความไว้วางใจเราในการดูแลงานระบบ Solar Farm ท่าน. By. Solar Man Team. Member of ESCO. ในเครือ www.power-e.co.th www.true-property.com

Tags :

 
  
view