หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016

มางาน The 12th Renewable Energy Asia Conference. คนพลังงานแวะมากันนะครับ.ASEAN Sustainable Energy Week 2016

เชิญพบนโยบายด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ที่บูธสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

กระทรวงพลังงาน ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อาคาร 101–104

งานนี้ถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นเวทีที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทย ได้ภาพความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานที่โดดเด่น แล้วพบกันในงานนะครับ

Tags :

 
  
view