หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

Member of ESCO , certificate ESCO : EPC Phupai Green Energy ผ่านการอบรมหลักสูตร ESCO training การบริหารจัดการและด้านเทคนิค จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

Member of ESCO , certificate ESCO : EPC Phupai Green Energy ผ่านการอบรมหลักสูตร ESCO training การบริหารจัดการและด้านเทคนิค จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

อีกก้าวหนึ่งครับ Member of ESCO, certificate ESCO : EPC Phupai Green Energy ผ่านการอบรมหลักสูตร ESCO training การบริหารจัดการและด้านเทคนิค จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย .
www.wind-Solarcell.com tel: 02-9449947

ในเครือ : Power E Corporation Co,.ltd. EPC : ระบบจำหน่าย22 115 KVA ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ เคเบิ้ลใต้ดิน และ SMART Renewable Energy service (Solar Farm ,Rooftop) ในเครือ: www.power-e.co.th และ www.true-property.com SMART Property Management.

Tags :

 
  
view