หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม

เริ่ม Kick off Phase 1 : กฟภ งานระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ เคเบิ้ลใต้ดินและแสงสว่างอาคาร สถานีขนส่งพุทธมนฑล สาย 5

By : Power E Corporation Co.,Ltd. www.power-e.com

คืบหน้าหมวดงานด้านงานโยธาวางระบบสายส่งใต้ดิน ทีมงานและเครื่องจักรพร้อมครับ งานระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ เคเบิ้ลใต้ดินและแสงสว่างอาคาร สถานีขนส่งพุทธมนฑล สาย 5 By : Power E Corporation Co.,Ltd. www.power-e.com

ตรวจงานคืบหน้ารรวมกับPEA & สถานีขนส่งพุทธมุณฑลสาย 5 งานเคเบิ้ลใต้ดิน แรงสูงแรงต่ำ อาคารสถานีขนส่งพุทธมณฑล สาย5

By EPC Power E Corporation Co.,Ltd. ในเครือ Phupai Green Energy

 
  
view