หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม
ความคืบหน้าสัปดาห์ที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสาธรณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ (ระยะที่4) เทศบาลเมืองจังหวัดลำพูน ความคืบหน้าสัปดาห์ที่ 4 โครงการพัฒนาระบบสาธรณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ (ระยะที่4) เทศบาลเมืองจังหวัดลำพูน

เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสาธรณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ (ระยะที่4) เทศบาลเมืองจังหวัดลำพูน

EPC: Installation & OM Cleaning PV & Yearly Maintenance system Solar farm IFECT Group ขนาด 2.5MW ,1MW, 1MW

จ.นครราชสีมา ,หนองคาย,ลำปาง

งานระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ เคเบิ้ลใต้ดินและแสงสว่างอาคาร สถานีขนส่งพุทธมนฑล สาย 5 งานระบบขยายเขต ปักเสาพาดสาย และงานHDD UG   ระบบจำหน่าย โซล่า ฟาร์มและสถานีไฟฟ้าสายส่ง บริษัท เวิลด์เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

 
  
view